bandeau handzone

Corée F

Korea Handball Federation

Korea Handball Federation Olympic Center 88 Oryun-dong Songpa-ku KR-SEOUL - Korea


Saison MJ  Tirs R  Tirs T  7m R  7m T  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
KANG Kyungmin 5 1,4 3,2 43,8 0,2 0,4 50 2,4 0,2 2,2 0 0 0 1,6 3,2
KIM Jin yi 5 0,4 1,8 22,2 0 0 0 0,6 0,2 0,4 0 0,2 0 0,4 0,2
LEE Migyeong 5 3 5,6 53,6 2,6 2,6 100 1,8 0,4 2,2 0 0,2 0 5,6 13,8
SIM Haein 5 2,4 4,8 50 0,2 0,2 100 2,2 0,2 1,4 0 0,4 0 2,6 6,6
RYU Eun hee 5 5,8 10,8 53,7 0,2 0,4 50 4 1,6 2,6 0 0,2 0 6 18
GIM Boeun 5 1 1,4 71,4 0 0 0 0,2 0 0,4 0 0,2 0 1 1,8
KANG Eunhye 5 2,4 3,2 75 0 0 0 0,6 0,2 1 0 0,2 0 2,4 5,6
WON Seonpil 5 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 -1,2
CHOI Sumin 5 2,8 4 70 0 0 0 0 0,2 1,4 0,2 0,4 0 2,8 3,8
JO Harang 5 2 2,8 71,4 0 0 0 1 0 1 0 0,2 0 2 4,8
JUNG Ji In 3 0,7 0,7 100 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,7 0,7
JUNG Yu Ra 5 3,2 5,2 61,5 1 1,2 83,3 1,4 0,6 0,8 0 0 0 4,2 12,4
KIM Yunji 2 0,5 1,5 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
Total 5 25 44,2 56,6 4,2 4,8 87,5 14,2 3,6 15,2 0,2 2 0 29,2 69,6
Saison MJ  Tirs Ar  Tirs T  7m ar  7m T  Tot ar  Tot  Int  P.Déc.  BP  Avert.  2min  Excl.  Buts  Eval 
JEONG Jinhui 5 3,4 12 28,3 0 0,8 0 3,4 12,8 26,6 0 0 0,2 0 0 0 0 -1,4
JU Hui 5 6,6 28,6 23,1 0,2 1,2 16,7 6,8 29,8 22,8 0 0 0 0 0 0 0,2 -5
Total 5 10 40,6 24,6 0,2 2 10 10,2 42,6 23,9 0 0 1,2 0 0 0 0,2 -6,4